Má dosavadní praxe

Poradenské praxi se věnuji více, než 20 let v rámci praxe v Rodinné poradně, v Centru krizové intervence, jako OSVČ, nebo nejnověji v Adiktologické ambulanci v Ústí nad Labem.

Pracovala jsem s klienty, kteří řešili svůj problém se závislostí, ale i s těmi, kteří potřebovali řešit své osobní problémy, krizové situace a podobně, dále s dětmi, které mají výchovné problémy.

Grafologické rozbory provádím rovněž více než 20 let.

Dosažené vzdělání

Obor Sociální péče a charita na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Státní zkoušky z psychologie, sociální práce, sociální politiky a teologické a sociální etiky

 

Absolvované kurzy a školení

Grafologie a příbuzné kresebné techniky
Výcvikový kurz, který je součástí programu na ochranu dětí před zneužíváním, projektu FATIMA.
Bio-psycho-sociální kurz
Aktivní účast na mezinárodním semináři v Holandsku na tema "Obchodování s bílým masem"
Telefonní krizová intervence
Krizová intervence
Kurz: „Jak mluvíme“
Kurz: Alkoholismus a gambling
Výcvik: Pomoc obětem domácího násilí
Výcvik pro pracovníky intervenčních center
Kurz: Úvod do rodinné terapie
Výcvik: Právo pro každý den I. a II. (lektor probačního programu)
Kurz: Řízení sebe sama a zvládání stresu

Kurz prevence relapsu

Kurz internetového poradenství

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.