Otázky a odpovědi

Proč si nechat udělat rozbor písma?

Pomocí grafologického rozboru můžeme zjistit následující:
- morální a charakterové vlastnosti osobnosti (svědomitost, poctivost, zodpovědnost, důkladnost,
postoje k práci apod.)
- srovnáním písemných projevů lze zkoumat vývoj pisatelovy osobnosti od dětství až do stáří (toto
žádný jiný test neumožňuje)
- lze diagnostikovat sociabilitu pisatele – jeho schopnost jednat s lidmi. Je možné zjistit příčinu
neúspěchů v životních rolích.
- lze zjistit míru emocionality (zda převládají spíše pudové instinkty, či rozum)
- v písmu se mohou projevit i patologické znaky osobnosti

Grafologickým rozborem tedy lze zjistit případné problémy osobnosti pisatele, nebo naopak jeho
pozitivní schopnosti, uvědomění kterých mu pomůže např. při výběru povolání. Po zjištění charakteru
osobnostních problémů se klient může za pomoci odborníka zaměřit na ty podstatné, které mu komplikují
každodenní život (například vztahové problémy, problémy se sebevědomím apod.).

Proč je nutná ke grafologickému rozboru konzultace?

Konzultace je potřebná k tomu, aby se klient měl možnost vyrovnat s případnými zjištěnými problémy,
dozvěděl se, jak na sobě pracovat, aby tyto problémy do budoucna eliminoval. Slouží také k tomu, aby
si klient ujasnil, jak využít v budoucnu své schopnosti a znalosti a své pozitivní vlastnosti.
Pokud není možná osobní schůzka, lze toto řešit i písemnou formou.

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.