Grafologický rozbor

Grafologický rozbor je vlastně psychologický rozbor písma. Pomocí něj lze tedy zjistit osobnostní vlastnosti pisatele, což může pomoci zájemci o rozbor řešit osobní problémy, vztahové problémy, najít si pro sebe vhodné povolání apod.
Výhodou této metody je, že je nenáročná pro zkoumanou osobu. Vyhodnocení a interpretace jsou sice poměrně náročné pro grafologa (proto jsou finančně nákladnější), ale výsledky, které je možné takto zjistit, tuto nevýhodu velmi převáží.
Lepší je osobní návštěva klienta, pokud to však není možné, lze odeslat originál psaného projevu i poštou. Toto má však svá pravidla. Informace o nich zjistíte nebo osobní návštěvu si domluvíte, pokud mne budete kontaktovat na níže uvedeném tel. čísle, či e-mailu.

Klient mimo samotného výsledku rozboru písma obdrží i doporučení v případě zjištěných problémů. Dříve, než se rozhodnete využít grafologický rozbor, měli byste vědět, že etika grafologovi nedovoluje provést rozbor písma osoby bez jejího vědomí. Z toho důvodu, pokud nežádáte o rozbor vlastního písma, je důležité zajistit tento souhlas písemnou formou. Více informací k tomuto zjistíte, budete-li mě budete kontaktovat na níže uvedených kontaktech. Cena grafologického rozboru je 1.200,- Kč.

Tel.: 603770306
e-mail: imladkova@seznam.cz

Mlčenlivost je samozřejmostí.

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.