Individuální poradenství týkající se psychologického rozboru písma

Konzultace, týkající se provedeného rozboru písma probíhají formou individuálního rozhovoru, nebo dle potřeby i písemnou formou. Počet konzultací závisí na potřebách klienta. Cena je zahrnuta v celkové ceně za grafologický rozbor.

 

Tel.: 603770306
e-mail: imladkova@seznam.cz

Mlčenlivost je samozřejmostí.

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.